Uşak’ta Yükseköğretim’in Kronolojisi

Uşak’ta Yükseköğretim’in geçmişi geleceğine ışık tutacaktır.Uşak ili,Osmanlı’dan bu güne okulu ve okuyanı bol önemli bir ilim şehridir. Uşak tarihi bu iddiamı destekleyecek bir çok bilgiyle doludur.

Osmanlı Dönemi Uşak Şehrinde Yükseköğretim

Osmanlı arşiv kaynaklarında ,1604 senesi Uşak kazasında; Hayalioğlu isminde bir medrese öğrencisi önderliğinde ki Suhte(Medrese öğrencisi) İsyanından bahsedilir. (Başbakanlık Arşivi Osmanlı dönemi 75 numaralı Mühimme defteri )

Bu dönemde Uşak Medreselerinin hangi eğitim düzeyinde faaliyet gösterdiği hakkında bir bilgimiz olmasada isyancı medrese öğrencisi Hayalioğlu’nun devlete baş kaldırabilecek yaşta olmasından yola çıkarak Uşak Medreselerinin yükseköğretim düzeyinde faaliyet gösterdiğini söylesek yanlış olmaz.

1671-1672 yılında Uşak Şehri’ni ziyaret eden Evliya Çelebi, Uşak şehri hakkında bilgi verirken bir tür sosyoloji yaparak: “Uşak halkı, ekseriyetle (çoğunlukla) ulema ve tüccardan oluşmaktadır. ” diye anlatır.

Osmanlı dönemi 1899-1900 yılı Maârif Salnâmesine göre ; Kütahya vilayetinde 77 medrese mevcut iken , Kütahya Sancağı’nın bir kazası olan Uşak’ta 40, Eskişehir’de ise 18 medrese vardır. Bu tarihte Sıbyan Mektebi ( İlkokul ) ve Rüştiye Mektebi(Ortaokul-Lise) olarak isimlendirilirken Medrese ifadesi yükseköğretimi ifade etmekteydi. (Maârif Salnâmelerine Göre Kütahya Sancağı'nda Eğitim-Öğretim (H.1316-1321/M.1898-1904)/Nurgül BOZKURT)

Cumhuriyet Dönemi Uşak Yükseköğretim Okulları Kronolojisi

1973-74 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 3 yıllık yükseköğretimle ortaöğretime branş öğretmeni sağlayacak Uşak Eğitim Enstitüsü kuruldu.

1975-76 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumu (YAY-KUR) Dairesi tarafından gıda ve tekstil alanında eğitim veren 2 yıllık Uşak Meslek Yüksek Okulu kuruldu.

1984-85 öğretim yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümüne bağlı 2 yıllık önlisans düzeyinde eğitim veren Uşak Meslek Yüksekokulu açıldı.

1992-93 öğretim yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin 1992 yılında ki kuruluşu aşamasında; Uşak Meslek Yüksekokulu Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne bağlanarak, Eğitim ve Mühendislik Fakülteleri ile Sağlık Yüksekokulundan oluşan yeni bölümler açıldı.

1993-1994 eğitim yılında Uşak‟ın Banaz, Eşme, Karahallı ilçelerinde Meslek Yüksekokulu açıldı.

1995-1996 eğitim yılında Ulubey Meslek Yüksekokulu açıldı.

1998-1999 eğitim yılında da Sivaslı Meslek Yüksek Okulu açıldı.

1 Mart 2006 tarihli ve 5467 sayılı resmî gazetede yayınlanan kararla Uşak Üniversitesi kurulmuştur.

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Yorumlar

İsmail Hakkı Yamalıoğlu

Çok güzel çalışmaların var.Emeklerine sağlık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir