tarafından eklendi tarafından eklendi

Uşaklı Biyografiler; Uşşaki Eşhası Ma’rufe

Uşaklı Biyografiler Bölümümüzde; Uşak ilinde doğmuş,yaşamış ve iz bırakmış tanınmış şahısları kayıt altına almaya çalışacağız.

Uşak kazası ve sonrasında vilayeti gerek Osmanlı gerek Cumhuriyet döneminde önemli siyasi olaylara sahne olmuş, Türkiye Tarihine ismini yazan önemli şahsiyetlere yataklık etmiştir.

Küreselleşme ile rekabet eder hale gelen şehirlerin markalaşma çabaları, o şehirden yetişen popüler kişileri de pazarlama faaliyetleri içine dahil eder.

Bilim, sanat ve edebiyat alanında çığır aşan, tarihin seyrine yön veren dünyaca ünlü kişiler doğdukları, yaşadıkları, çalışmalarını yaptıkları veya öldükleri ülkelerle, şehirlerle anılmaktadırlar.

Şehirler açısından gurur kaynağı olan bu kişiler aynı zamanda pazarlama çalışmalarına da konu olmaktadır. Kimi şehirler kişiyle, kimi kişiler de şehir ile anılmaktadır.

Önemli kişilerin yaşadığı yerleri merak eden ve aynı havayı teneffüs etmek
isteyen meraklılar, bu kişilerin peşi sıra şehirleri ziyaret etmektedir. Bunun farkında olan şehir yönetimi, şehirlerin kimliğinin bir parçası olan bu kişilerin hatırasına sahip çıkmaktadır.

Bu kişilerin doğduğu, yaşadığı, eserlerini çıkardığı, öldüğü yerleri anıtlaştırarak ya da müzeleştirerek ziyaretçileri çekmek istemektedirler. Kişiler adına anma haftaları, festivaller, yarışmalar, belgeseller vb. çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Önemli mekânlara kişilerin ismi verilmesi de bir nevi pazarlama eylemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Geçmişten beri şehirlerinin bilim dünyası için cazibe merkezi olmasını isteyen ülke yöneticileri, ünlü şahsiyetlerin kendi şehirlerinde yaşamaları için çaba sarf etmişlerdir.

Şehirlerin ünlü kişilerle anılmasına verilecek ilk örnek kuşkusuz Mevlâna
Celâleddin-i Rumi ile özdeşleşmiş Konya’dır.Doğumunun 800. yılı olan 2007 yılı UNESCO tarafından Dünya Mevlâna Yılı olarak ilan edilmiştir. Ayrıca Hz. Mevlana ile anılan Semâ Ayini, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yerini almıştır.

Uşak şehri ile özdeşlesen Uşaklı Biyografiler arasında Uşşaki Tarikatı kurucusu Hüsamettin Uşşaki,Atatürk’ün hanımı Latife Uşaklıgil ve Ünlü Edebiyatçı Halit Ziya Uşaklıgil sayılabilir.

Akmonyalı Euthymios

Akmonyalı Euthymios

Akmonyalı Euthymios ; Bizans Döneminin en önemli dini merkezlerinden Konstantinopolis (İstanbul) Periblepton Manastırı Keşişi önemli Hristiyan ilahiyatçılarından biridir.

Çırpanlı Said Ağa Uşak Kaymakamı

Çırpanlı Said Ağa Uşak Kaymakamı

Çırpanlı Sait Ağa; Osmanlı Dönemi 1884 ile 1885 yılları arasında Kütahya Vilayetine bağlı Uşak Kazası Kaymakamlığı yapan alaylı bir idarecidir. Balkan Savaşı döneminde gösterdiği kahramanlık nedeniyle dikkate değer bir hayat hikayesine sahiptir.

Hoca İsmail Efendizâde Mehmed Ekmeleddin Efendi

Hoca İsmail Efendizâde Mehmed Ekmeleddin Efendi

Hoca İsmail Efendizâde Mehmed Ekmeleddin Efendi; Tanzimat Dönemi İstanbul Ulemasının önde gelenlerinden Uşaklı bir müderristir.

Uşak Kazasını Futbol ile Tanıştıran Gülşeni İrfan Mektebi

Uşak Kazasını Futbol ile Tanıştıran Gülşeni İrfan Mektebi

Osmanlı Devleti Döneminde Kütahya Vilayetine bağlı Uşak Kazasının Futbol ile tanışması 1903 yılında özel okul statüsünde Ahmet Tahir Efendi tarafından açılan “Gülşen-i İrfan Mektebi’nde olmuştur.

Besim Atalay’ ın Uşaktan Ayrılırken Şiiri

Besim Atalay’ ın Uşaktan Ayrılırken Şiiri

Besim Atalay ‘ın Uşaktan Ayrılırken Şiiri; Hakimiyet-i Milliye Gazetesi’nin 23 Temmuz 1920 tarihli nüshasında neşredilmiş ve 15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgali ve takip eden süreçte Yunan mezaliminden korkan İzmir, Aydın, Manisa Bölgesinin Türk ve Müslüman ahalisi tren yolu boyunca iç bölgelere göç etmesiyle başlayan süreçte Uşak Kazasındaki hazin durumu anlatan güçlü bir şiirdir.

Uşak Kaymakamı Niyazi DALOKAY

Uşak Kaymakamı Niyazi DALOKAY

Niyazi DALOKAY; 1946-1949 yılları arası o dönem Kütahya Vilayetine bağlı Uşak Kaymakamlığı yapan bir devlet adamıdır.

Cihat Savaş Fer ve Uşak

Cihat Savaş Fer ve Uşak

Cihat Savaş Fer; Meşhur Türkçülük Davasında aldığı “1,5 Yıl Uşak’ta Gözetim Altında Tutulması Cezası” nedeniyle mercek altına aldığım Türkçülük İdeolojisini önemli isimlerinin başında gelen tarihi bir karakterdir.

Ali Aydoğdu; Uşak Türküleri İçinde Bir Ömür

Ali Aydoğdu; Uşak Türküleri İçinde Bir Ömür

Türk Halk Müziği Saz ve Söz İcracısı Uşaklı Ali Aydoğdu; 1 Şubat 1966 tarihinde Uşak ili Banaz Kazası Yazıtepe Köyünde doğdu.

Ağrıslızade Tevfik Efendi (1880- 1932)

Ağrıslızade Tevfik Efendi (1880- 1932)

Ağrıslızade Tevfik Efendi (1881- 1932); Eğitim hayatında yolu Uşak Ayntabizade Medresesine düşen Osmanlı Ulemasının önde gelenlerinden kıymetli bir müderristir.

Uşaklı Mahmut Onbaşı ‘nın Kahramanlık Hikayesi

Uşaklı Mahmut Onbaşı ‘nın Kahramanlık Hikayesi

Uşaklı Mahmut Onbaşı ‘nın Kahramanlık Hikayesi; dönemin yüksek tirajlı gazetelerinden Yeni Sabah Gazetesi’nin 17 Ağustos 1939 Perşembe tarihli sayısında Emekli Subay İlyas Tunçaslan mahreçli bir makale ile anlatılır.