tarafından eklendi tarafından eklendi

Uşak Kazasının 1941 Yılı Vaziyeti

Uşak Kazası imar faaliyetleri ve gelişmişlik durumu hakkında 5 Nisan 1941 Tarihli Son Posta Gazetesinin 6.sayfasında yer alan haber metnidir.

Son Posta gazetesi, 1930 yılında Selim Ragıp Emeç, Zekeriya Sertel, Ekrem Uşaklıgil ve Halil Lütfü Dördüncü’den oluşan İttihatçı bir kadro tarafından kurulmuştur.Gazetenin ön sayfasında verilen “Son Posta kimsenin değil herkesin malı”, şeklindeki manşet ve altındaki yazı ile özgün,entelektüel bir gazete portresi çizilmiştir.Gazetenin “halka ait olduğu” görüşü ise gazetenin sağ üst köşesinde bir amblem ile simgeleştirilmiştir: “Son Posta Halkın gözüdür, halk bununla görür./Son Posta Halkın kulağıdır, halk/bununla işitir./Son Posta Halkın dilidir, halk bununla söyler.”

UŞAKTA-Kasabada imar faaliyeti büyük bir hızla devam ediyor

5 Nisan 1941 Tarihli Son Posta Gazetesi

Son Posta Gazetesi

Uşak (Hususi) — Dört bin küsur haneli ve 23,000 nüfuslu olan kasabamız, ilerleme yolunda gittikçe hız almakta ve başka memleketlere örnek olmaktadır.

Dokumacılıkta emsalsiz bir terakki gösteren şehir halkı, gerek el tezgahlarında ve gerekse fabrikalarda durmadan çalışmaktadır.

Yedi aded mensucat fabrikasına malik olan beldemiz, adeta bir Avrupa fabrika memleketini andırmaktadır ve çok canlı bir iş hayatı göze çarpmaktadır.

Burada eli ayağı tutanlardan işsiz kimse kalmamış gibidir. Zaten burada aylak oturmak burada hiç âdet olmamıştır.

200 ü mütecaviz köyleriyle beraber 120 bine yakın umumi nüfusu olan bu kaza halkının bir kısmı mehsucat fabrikalarında çalışmakta olduğu gibi bir kısmı da motörlü ve asri tabakhanelerde ve şeker fabrikasında faaliyet göstermektedir.

Şeker fabrikası, kasabanın sekiz kilometre şarkında ve tren hattıyüzergihinda Burada, fabrikaların erkân ve tali memurlarına mahsus ayrı ayrı binalar mevcud olup bunlarla fabrika muhiti güzelbir şehir manzarası arzetmektedir.

Kasabada 23 cami, üç hamam ve güzel bir Halkevi binasile onâ bitişik asri bir sinema binası vardir.Tatil günleri sokaklar, kalabalık,kesif bir insan kütlesi ile doludur.

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir