Uşak Kazası Naibi Ahmed Nuri Efendi

Osmanlı Döneminde Ulemanın önde gelen isimlerinden Ahmed Nuri Efendi ; 24 Ekim 1904-5 Ekim 1906 tarihleri arasında Uşak Kazası Nibayeti (Kadı Vekili) göreviyle vazife yapmıştır.

Evliya Çelebi’ nin 1671-1672 yılında : “Uşak halkı, ekseriyetle (çoğunlukla) ulema (alimler) ve tüccardan oluşmaktadır. ” diyerek anlattığı Uşak Kazası, barındırdığı eğitim kurumları ve ilmiye sınıfına yetiştirdiği ulema şahsiyetlere karşın tayinle memuriyete vazifelendirilen ulemadan önemli isimlere de ev sahipliği yapmış bir ilim şehridir.

Eğinli Ahmed Nuri Efendi Kimdir?

Ahmed Nuri Efendi ; Erzincan vilayeti Kemaiye(Eğin) Kazası başkâtiplerinden Abdulvahab Beşar Efendi’nin oğlu olarak 1847 başlarında Kemaiye(Eğin) kazasının Müfti mahallesinde doğmuştur.

(İstanbul Müftülüğü Şeri Siciller Arşivi, Sicill-i Ahval Dosya No: 2804)Ahmed Nuri Efendi ;Erzincan vilayeti Kemaliye(Eğin) kazasının Müfti mahallesi sıbyan mektebinde temel dersleri aldıktan sonra Urfa ve Erzincan’da eğitimine devam etmiştir.

Ahmed Nuri Efendi ; İstanbul’a giderek Sultan Bayezıd semti yakınında Ali Efendi Medresesinde Bayezid Camii Şerif imamıda olan Dersiam Osman İzzet Efendi’den aldığı derslerle eğitimini ilerletmiştir.Ahmed Nuri Efendi ;Fatih Medresesinde “Feraiz/İslamda Miras Hukuku” konusunda aldığı eğitimle icazetname ile bu alanda uzmanlaşmıştır.

Ahmed Nuri Efendi eğitim sonrası ilk memuriyetine 14 Eylül 1866 tarihinde İstanbul Bab-ı Mahkemesi Katipliği göreviyle atanmıştır.Ahmed Nuri Efendi mahkeme katipliği görevinden terfi ederek sırasıyla Sivas vilayetine bağlı Koyulhisar, Erzincan Vilayeti Kuruçay ve Refahiye Kazalarında Nibayet (Kadı Vekili) makamında devam etti.

Osmanlı Devleti Hukuk Sistemi içinde Nibayet kavramı; Bulundukları kaza çevresinde en önemli mülki amir ve yargıç olan ve çok fazla iş yükü bulunan kadının yardımcısı ve vekili hüviyetinde vazife gören bir makamdır. Nibayet vazifesini gören yetkiliye Naib denilmekle birlikte kadıların iş yoğunlukları sebebiyle davalara bizzat bakmadıkları durumlarda vekil olarak atadıkları naibleri yargılama yapardı.(Osmanli Devleti’nde Kadilar Ve Naipler-Abdullah DEMİR)

Ahmed Nuri Efendinin Refahiye Kazası Kadı Vekilliğinin yanında rutin memuriyet vazifesi dışında görev yaptığı şehrin imar işleriyle de uğraştığı görülür.

Ahmed Nuri Efendi sonrasında Seferihisar , İçel,Simav, Maraş Nibayeti görevleri sonrasında 24 Ekim 1904 yılında Uşak Kazası Nibayeti göreviyle atanır.Uşak Kazası Nibayeti görevinde geçirdiği 1 yılı 11 ay 11 günlük görevinden sonra atanarak 21 Mayıs 1909-31 Ekim 1909 tarihleri arasında İstanbul’a bağlı Kilyos Niyabeti görevinden Sivas Mevleviyet Kadılığına terfi etti.

Ahmed Nuri Efendi, hizmet cetveline göre 22 yılı biraz aşan bir süre görev yaptıktan sonra Sivas Mevleviyet Kadısı vazifesinden emekli olmuştur.(Erzincan son devir Osmanli uleması-Erol Kaya)

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.