tarafından eklendi tarafından eklendi

Uşak İli Merkez İlçesi Karahasan ( قره حسن ) Köyü Tarihçesi


Notice: Undefined offset: 0 in /home/usaktayi/public_html/wp-content/themes/magine/includes/bs4breadcrumb.php on line 91
Uşak ilinin merkez ilçesine bağlı 13 km uzaklıkta olan Karahasan köyü küçük bir yörük köyüdür.

Uşak İli Merkez İlçesi Karahasan ( قره حسن ) Köyü Tarihçesi
Köy sakinlerinden aldığımız rivayete göre; Karahasan köyünü kuran bir yörük obası olup köylerinin Karahasan isimli bir beyin ismiyle kurulduğudur. Murat Dağı eteklerinde ki Baltalı köyü yaylalarında konar-göçer vaziyetten 3 oba halinde yerleşik hayata geçerek Baltalı,Elmacık ve Karahasan köylerinin kurulduğunu hikaye ederler. Lakin 1530 yılında kayıt edilmiş 438 no’lu Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu defterinde Elmacık köyünün yerleşik hayata geçmiş bir şekilde görünmesine rağmen Baltalı ve Karahasan isimli bir köy bulunmaması bu hikayenin yanlış olduğunu gösterir.

Türk tarihinde “Kara Hasan” nisbeli bir çok şahsiyete rastlanmaktadır. “Kara” sıfatı Eski Türkçe’den günümüze kadar hem olumlu hemde olumsuz anlamlar yüklenmiştir. “Kara” tanıtması kişiye, “yiğitlik ve gözü peklik kadar cömertlik ve iyilik severlik, özlerini de” verir. “Kara kış, kara belâ, kara çalı” gibi unsurlar da amansızlığı, zorluğu, aşılmazlığı temsil eder.

Karahasan( قره حسن ) Köyü Kütahya Sancağı Uşak kazasına bağlı bir köy olarak Osmanlı Arşiv kayıtlarında ;

 • Fatih Devri 1457 Tarihli Kütahya Müsellemleri Defteri ve 1462 Tarihli Anadolu Vilâyeti Canbazları ile Karahisar-ı Sâhib Müsellemleri Defterinde; yerleşik hayata geçmemiş Uşak kazası dahilinde yaşayan Akkoyunlu Yörük Birliğine bağlı cemaatler arasında geçen “Karluoğlu Ürküden isminde bir müsellem beyine bağlı yörük cemaatleri arasında “Karahasan Cemaati”
 • 1676 Tarihli Avârız Defterinde Kütahya Sancağı Uşak kazası “Karahasan köyü”
 • 1867 Vilayet Nizamnamesi Kütahya Sancağı Uşak kazası “Karahasan köyü”
 • 1953 Uşak kazasının vilayet olması hakkında ki kanun; Uşak vilayeti “Karahasan köyü”olarak kayda geçmiştir.

Ancak Karahasan köyü arazisi’nin Uluyol diye bilinen Afyon-Banaz istikametinden gelip Ulubey-Alaşehir hattında devam eden önemli bir ticari yolun üzerinde bulunması ve bu yolun geçmişinin Kral yolu/İpekyolu olarak daha eski dönemlerde de kullanılmış olması köyün isminin 17.yüzyıldan sonra değişmiş olabileceği ihtimalini de akla getirmektedir.

Osmanlı Coğrafyasında “Karahasan”isimli yerleşimler;

 • Afyon ili İhsaniye ilçesi Döğer kasabası “Karahasan Kayalığı”
 • İzmir ili Aliağa ilçesi Güzelhisar köyüne bağlı “Karahasan dağı”
 • İzmir ili Tire kazası “Kara Hasan Bey( Aydınoğlu beyi Mehmet Bey’in torunu) Türbesi ve camisi”
 • Denizli İli Merkez İlçesi Karahasanlı Mahallesi
 • Bilecik İli Yenipazar İlçesine bağlı “Karahasanlar Köyü “
 • Mersin ili Taşkent kazasına bağlı “Karahasan Gediği”
 • Muş Sancağı Malazgirt kazasına bağlı “Karahasan nahiyesi”
 • Bağdad maa Şehrizor eyâleti Kerkük Vilayeti Merkez kazasına bağlı “ Karahasan nahiyesi”
 • Kütahya Sancağı Şeyhlü Kazasına bağlı “Karahasan köyü”
 • Denizli (Lazkiye) Sancağı Merkez kazasına bağlı “Karahasan köyü”
 • Kırşehir Sancağı Avanos Kazâsına bağlı “Karahasanlı köyü”
 • Niğde sancağı Nevşehir kazasına bağlı “Karahasanlı nahiyesi”
 • Kütahya Sancağı Yalak Kazası Salur köyüne bağlı “Müsellem Kara Hasan Çiftliği”
 • Sivas ilinin Zara ilçesine bağlı “Karahasan köyü”
 • Erzurum ilinin Aşkale ilçesine bağlı “Karahasan mahallesi ”
 • Ordu ili Gölköy İlçesi’ne bağlı “Karahasan köyü”
 • Bartın ili Ulus ilçesine bağlı “Karahasan köyü”
 • Kahramanmaraş ilinin Elbistan ilçesine bağlı olan “Karahasanuşağı köyü “

 
 
 

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir