Uşak Gökçedal (Nadara) Köyü Hakkında

Gökçedal Köyü eski ismiyle Nadara Köyü ; Uşak kent merkezine 20km mesafede Kızıldağ eteklerinde yörük tabiyetli orman köylerimizdendir.

Nadara Köyü’nün İsim Kaynağı Nedir?

Gökçedal(Nadara) Köyü’nün isim kaynağı günümüz köy halkı tarafından bilinmemekle birlikte ne zaman kurulduğu hakkında da bilgi yoktur.

Gökçedal(Nadara) Köyü; Osmanlı arşiv kaynaklarında “Nadra/ندر” ya da “Nadara/” adıyla geçmektedir.

Gökçedal(Nadara) Köyü;Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı(438 Numaralı Muhasebei Vilayeti Anadolu Defteri ) 1530 yılı Uşak köyleri (Kanuni dönemi) arasında ismi bulumamaktadır.

Gökçedal(Nadara) Köyü; Prof.Dr. İbrahim Etem Çakır’ın “ Uşak Kazâsı (1676 Tarihli Avârız Defterine Göre) “isimli makalesinde Uşak ilinin askerî nüfusu içinde “Nadra Köyü” olarak kaydedilip 8 asker kaydı düşülmüştür.

Nadara Kelimesinin Kökeni Nedir?
Nadara Köyü ismi 1962 yılında Arapçandr kökünden gelen nadrat /ندرة “ender olma, az bulunma” kelimesinden türediği düşüncesiyle değiştirilsede Türkçe’nin Türkmenistan Lehçelerinde kullanıldığı haliyle bu fikrin yanlış olabileceğini düşündürmektedir.

Eski ismi “Nadara”olan köyümüzün ismi; 9 Ağustos 1962 tarihinde 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu’nun, 11 Mayıs 1959 gün ve 7267 sayılı kanunla değiştirilen 2. maddesine eklenen bir fıkra uyarınca, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan bir Yabancı Adları Değiştirme komisyonu tarafından: yabancı kökten geldiği anlaşılan ve iltibasa yol açtığı gerekesine atfen Arapçandr kökünden gelen nadrat /ندرة “ender olma, az bulunma” kelimesinden türediği düşüncesiyle, ismi ormanlık bir mevkiide olması nedeniyle “Gökçedal”olarak değiştirilmiştir.

Yapılan köy adı değiştirme işlemlerinde her zaman isabetli kararlar alındığını söylemek zordur. Çünkü mevcut literatürde de sıkça dile getirildiği üzere bir kısım Türkçe isimler de, Türkçe olmadıkları gerekçesiyle değiştirilmiştir.

 • Nadara Kelimesi; Arapça sözlüklerde nadara نَدَرَ /ender idi” fiilinin masdarıdır. Nadra kelimesi karşımıza Basra’lı İslam Ulemasından Ebû Nadra olarak karşımıza çıkmakla birlikte ; Ebû Nadra İslam hadis külliyatının önemli isimlerinden tabiunun(İslam peygamberi Muhammed’i görmüş, onunla konuşmuş, arkadaşlık etmiş ve ona inanmış kişilerle sohbetlere katılmış) büyüklerinden bir alim zat vardır.
 • Nadâra kelimesi; Osmanlıca’da “ Altın “ anlamında kullanılmıştır. Osmanlı Dönemi 16.yüzyılda yapılan Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi’nin güneyinde yer alan 1. avlu ‘Altın Avlu’ anlamına gelen Nadar Avlusu olarak isimlendirilmiştir.
 • Nadara Kelimesi; Türkmenistan‘da resmi dili olan Türkmen Türkçe’sinde “yaygaracı, gürültücü, şamatacı, utanmaz, kavgacı” anlamında halen kullanılmaktadır.
 • Nadar Kelimesi;Türk Dil Kurumu Yayınları tarafından derlenen Bulgaristan‘ın Türk bölgelerinden biri olan Deliorman Türk Ağzı Sözlüğünde ;” Tebessüm, gülümse “anlamında kullanılıyor.
 • Nadar Kelimesi karşımıza Aşiret ismi olarakta çıkmakta olup ; Erzincan ili Tercan’da (eski adı Mamahatun) Sinemili boyuna tabi Nadar Aşireti yaşar. Türkmen iken Kürtleşmiş oldukları sanılan Kürt-Alevi kimlikli Sinemili boyunun Abbasi döneminde, Beyleri Sultan Sinemil’in Abbâsî İhtilâli’nin baş aktörlerinden biri olan Ebu Müslim Horasani’yle birlikte Anadoluya geldiği rivayet olunur. Nadar Aşireti ;Sultan Sinemilinin 4 oğlundan Nadar isimli olanın soyundan gelenlerden oluşur.Erzincan’da, Kemah’a bağlı Nadaroğlu (yeni adı Dereköy) köyünde yaşarlar.

Gökçedal(Nadara) Köyünün genel yapısı 

Gökçedal(Nadara) Köyü tarım alanları oldukça dar olan hayvancılık ve ormancılıkla geçinen bir köyümüz olup bir dönem Uşak köylüsünün en önemli geçim kaynaklarından olan keçi yetiştiriciliğinin önde gelen köylerindendir. Uşak’ta keçi fiyatını belirleyen yerdir desek yanlış olmaz.

Gökçedal(Nadara) Köyü; Uşak Cirit Sporu üzerine takım düzeyinde faaliyet gösteren en köklü ve öncü köylerindendir.

Gökçedal(Nadara) Köyü; Uşak’tan Kütahya ve Manisa istikametinde uzanan, yörüklerin göç yolu güzergahındadır. Gökçedal-Sarıdere yolu üzerinde yer alan tek kemer gözlü tarihi köprü bu göç yolunun izlerini taşır.

Gökçedal(Nadara) Köyü; Şıbılık Dere mevkiinde bulunan 7830 ton demir madeni rezervi geçmişte Minareciler Madencilik Şirketi tarafından işletilmiştir.

Kütahya İkinci Mıntıka İlk Tedrisat Müfettişi Sadık Karahan’ın 1931-32 yılları arasında düzenlediği “Uşak kaza merkezi ve köylerinde eğitim raporu”nda; Gökçedal(Nadara) Köyü, 46 hanede yaşayan 127 nüfusa karşılık okul çağında 22 çocuk bulunmakta olup okul mevcut değildir.” diye bilgi verir.

Gökçedal(Nadara) Köyünün İdari Yapısı Nedir?

Gökçedal(Nadara) Köyü; Paşacıoğlu,Selvioğlu,Karabacaklar ve Sarıdere köyleriyle çevrilidir.
Nadara Köyü günümüzde birbirinden ayrı 7 mahalle(mezra)den oluşur;
 1. Gökçedal(Nadara) Muhtarlığı
 2. Kocadüz Mahallesi
 3. Gökdere Mahallesi
 4. Taşavlu Mahallesi
 5. Baştarla Mahallesi
 6. Mezardere Mahallesi
 7. Eseler Mahallesi

Nadara İsmini Taşıyan Yerleşim Birimleri Nedir?

 • Çorum ilinin Merkez ilçesine bağlı Çalıca Köyü Nadar Mahallesi
 • Erzincan’da, Kemah’a bağlı Nadaroğlu (yeni adı Dereköy) köyü
 • Osmanlı Dönemi Taiz (Yemen’in şehri) Sancağı Kutuba(Katıba) Şehri Nadra İlçesi
 • Elazığ ili, Merkez ilçesi, Yukarı Maltacık Köyü, Nadar Gölü Mevkii
Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.