Uşak Coğrafyası; konsantre bir harikalar diyarı

Uşak İli; Anadolu’nun en stratejik noktasında yer alan konumuyla ziyaretçisine, Ulubey Kanyonu veya Taşyaran Vadisi gibi doğa harikası coğrafi güzellikler sunan konsantre bir harikalar diyarıdır.

Uşak şehri, Ege Bölgesinde İzmir – Ankara (E-23) karayolu ve İzmir – Afyon demiryolu güzergâhında yer alan “İç Ege/İç Batı Anadolu ” ” adı verilen bölge şehirlerinden biridir.

Uşak şehri, “İç Batı Anadolu Eşiğinin(Gördes ve Demirci’den Kuzey;Güney – Güneydoğu yönünde Kula Volkanik Dağlarına, oradan da Doğu;Batı yönünde  Denizli sınırlan içindeki Çökelez ve Beşparmak Dağlan’na kadar uzanan yükselti (relief) sistemi) geçtiği dağ dizisi arasında bulunan bir ova şehridir.İç Anadolu çanağı ile batısında ki Ege Bölümünü çukur ova ve dağ kütleleri arasında bağlayan bir eşik(Swell) konumundadır.

Uşak Kent Merkezi’nin kurulduğu saha İç Batı Anadolu Eşiği üzerinde yer
alan bu dağ dizilerinin aralarını dolduran neojen ötüleriyle kaplı hafif dalgalı çoğunlukla düz bir reliefe sahip plato ve ova (Uşak Ovası) ile diziyi oluşturan dağlardan Murat Dağı (2309m) kütlesinin Güneybatı’ya doğru uzantılarını oluşturan kültlelerin (Karakıran Tepe (1208) Karabalçık Tepe (1130) Kurtbaba Tepesi (1062), Karacakaya Tepesi (1002) Tekmen Tepe (1031), Küçük Sultan Tepesi (984m) ) birbirlerine kavuşum noktaları üzerinde yer almaktadır.

Uşak ili, bütünüyle İç Batı Anadolu Bölümünde yer alır. Kuzeyden
Kütahya’nın Gediz, Altmtaş, Dumlupınar ve Pazarlar, Doğudan Afyon’un Sincan ,Sandıklı ve Hocalar, güneyden Denizli İlinin Çal, Güney, Bekilli ve Çivril , batıdan ise Manisa’nm Sarıgöl, Kula ve Selendi ilçeleri ile kuşatılmıştır.

Uşak yakınlarındaki Gediz ve Eşme, 1. Derece deprem bölgesi alanı
içersinde olmalarına karşın, Uşak; 2. derece deprem bölgesi içerisinde yer almaktadır.

Uşak ili; “Kuzey’de Demirci Simav Dağları, Şaphane – Murat Dağının kuzey kenarı ile Dursuııbey – Kütahya yöresinden ayrılarak doğuda Ahırdağı Kütlesi ve Burgaz Dağlarıyla da Afyon yöresinden ayrılır.

Uşak’ın Kuzeyindek i dağlık alandan doğan Gediz,Banaz,Dokuzsele ve Kusura Deresi, Uşak Ovasına can verir.

Uşak Ovası’nın hemen kuzeyinden itibaren kuzeye doğru yükselti artmaya başlayarak kuzeyinde en son 2203 metreye (Murat Dağı) kadar ulaşır.

Uşak ili, Murat Dağı,Elma Dağı, İtecik Dağı ..vs. gibi sönmüş yanardağlarla çevrilidir.

Uşak; coğrafi konumu itibariyle Akdeniz, iklimi ile iç Anadolu’nun Karasal iklimi arasında kalmaktadır.

Uşak’ta toprakların yaklaşık olarak %38.5’i ormanlarla kaplıdır.Uşak’ta ormanların % 56’sını iğne yapraklar, %44’ünü geniş yapraklılar
kaplar. Kış soğuklarının fazla olmasından dolayı Ege kıyılarındaki Zeytin’e
burada rastlanmaz Genel olarak “ağaçlı bozkır” tabir edilen bitki örtüsü
Uşak ve çevresinde geniş yer kaplar.

Uşak Kışla Köyü Tarihçesi

Uşak Kışla Köyü Tarihçesi

Kışla Köyü; Uşak İli Ulubey İlçesine bağlı olup Hacet Dağının güney cephesinde eğimli bir arazide kurulu bir yörük köyüdür.

David French’in Uşak’tan Geçen Roma Yolları Çalışması

David French’in Uşak’tan Geçen Roma Yolları Çalışması

David French ; 7 Kasım 1991 ile 10 Kasım 1991 tarihleri arasında Roma Dönemi Yol Sistemini açığa çıkarmak amacıyla yaptığı inceleme gezisi kapsamında Uşak’a gelir.

Uşak Valiliği Hizmet Binası Yıkılmalı Mı?

Uşak Valiliği Hizmet Binası Yıkılmalı Mı?

Uşak Valiliği Hizmet Binası; 1956 yılından günümüze hayatiyetini kesintisiz yerine getiren kent hafızasında önemli yer işgal eden sembol mekanların başında gelir.

Uşak Tarihi Tabakhane Hamamı

Uşak Tarihi Tabakhane Hamamı

Uşak Tarihi Tabakhane Hamamı; Uşak Şehir Merkezinde Bozkurt Mahallesi, 1. Tan Sokak, No:35 adresinde bulunan geçmişi bir asrı aşan tarihi bir yapıdır.

Uşak İli Sivaslı İlçesi Hakkında

Uşak İli Sivaslı İlçesi Hakkında

Sivaslı İlçesi yüzölçümü bakımından Uşak Şehrinin Karahallı İlçesinden sonra en küçük ilçesidir. Sivaslı İlçesi Uşak- Denizli karayolu üzerinde bulunması itibariyle kalkınma potansiyeli olan önemli bir konum sahibidir. Ayrıca Büyük Menderes Nehrinin su toplama havzası içinde asal bir pozisyondadır.

Francis Edward Clark 1911’de Uşak’ta

Francis Edward Clark 1911’de Uşak’ta

Uşak Kazası; Amerikalı Evanjelik din adamı Dr. Francis Edward Clark (1851-1927) in Dünya Turunun 1911 yılında önemli duraklarından biridir.

Lionel de Moustier’in 1862 Yılı Anadolu Seyahati Uşak Notları

Lionel de Moustier’in 1862 Yılı Anadolu Seyahati Uşak Notları

Uşak Kazası; Fransa Devleti İstanbul Büyükelçisi Lionel de Moustier’ in 1862 yılında yaptığı Anadolu Gezisinin önemli durakları arasındadır.