Tercüman-ı Hakikat Gazetesinde Uşak Ulemasından Bozkuş Köylü İbrahim Tahtakılıç


Notice: Undefined offset: 0 in /home/usaktayi/public_html/wp-content/themes/magine/includes/bs4breadcrumb.php on line 91

Çanakkale Savaşı sırasında Uşak Ulemasından Bozkuş Köylü Uşak mebusu Müdafaa-i Milliye(Milli Savunma) Cemiyeti  üyesi İbrahim Tahtakılıç Bey‘in İstanbul Türk Ocağında 1915 yılında yaptığı söyleşi İttihat ve Terakki Partisi yanlısı Tercüman-ı Hakikat Gazetesinde haber olmuştu.

Tercüman-ı Hakikat Gazetesinde İbrahim Tahtakılıç 

Tercüman-ı Hakikat Gazetesinde 1915 yılında Çanakkale Savaşının devam ettiği sırada  “Uşak mebusu İbrahim Efendi bu akşam Türk Ocağında ” başlığıyla çıkan haberde;

“Bu akşam Beyazıt’ta Türk Ocağında saat yedi buçukta, Uşak mebus-ı muhteremi İbrahim Efendi hazretleri tarafından “Taşra ahalisinde uyanıklık alametleri…” mevzulu bir musahabe (söyleşi) yapılacak ve sinema ile yeni ve müntehab (güzide) şeritler gösterilecektir.”

diyordu.

Turancılık-İttihatçiler-Uşak Ulemasından İbrahim Tahtakılıç

Avrupa’da oluşan milliyetçilik idealiyle Osmanlı tebaası milletler balkanlarda ardı ardına ayaklanıp Osmanlı’nın devlet idealine ve kurucu Türk kavmine hakaretlerle saldırırken; Osmanlı aydınları içinde gelişen kurtuluş reçetelerinin başında Turancılık” gelir.

Osmanlı’nın kurtuluşunu dış Türklerle birleşerek büyük bir güç oluşturmakta gören “Turancılık fikri ; Türkiye’nin En Eski ve En Büyük Sivil Toplum Kuruluşu diyebileceğimiz bir kuruluş olan “Türk Ocakları”nı çıkarır.

Türk Ocağı’nın Kurulduğu 1912 yılını takiben 2 yıl sonra başlayan Çanakkale Savaşları dönemi; Türk Ocağında faaliyet gösteren aydınların çabaları, gençleri vatanı kurtarmak yönünde motive ederek cepheye sevk etmiştir. Türk Ocaklı gençler gönüllü olarak yurdun dört bir tarafındaki cephelerde ve dahi Kurtuluş Savaşı döneminde cephenin en ön safında yer almış kahramanlardır.

Osmanlı İmparatorluğu bünyesindeki çeşitli unsurların milliyetçilik hareketleri karşısında Türk milliyetçiliğinin öncüsü olma gibi bir fonksiyonu üstlenen Türk Ocakları; Türk Ocakları Kuruluş Nizamnamesinde kesinlikle siyaset içinde olmayacağını beyan etse de her şeyin politize olduğu bir ortamda;  İttihat ve Terakkinin ideolojik alandaki rehberliğini üstlenmiş ve onun maddi ve manevi desteğiyle büyümüştür.

Uşak Ulemasından İbrahim Tahtakılıç ; II. Meşrutiyet’in 1908 yılında ilanından önce Bursa ‘da dahil olduğu İttihat ve Terakki Fırkası’nı takiben Millî cemiyetlerin öncüsü kabul edilen 1 Şubat 1913 tarihinde İstanbul’da kurulan Müdafaa-i Milliye(Milli Savunma) Cemiyeti içinde yer almıştır.

Önceki Yazı
Sonraki Yazı