tarafından eklendi tarafından eklendi

Tarihi Hasköy Köprüsü

Hasköy Köprüsü; Uşak‘ın Ulubey ilçesini Karahallı ilçesine bağlayan eski yolun Banaz Çayı üzerinde taş örme yarım yuvarlak formunda 3 kemeri bulunan tarihi bir köprüdür.

Köprü, 14.03.1980-11789 tarih ve kararı ile tescil edilmiştir. 25 m. uzunluğunda, 4.90 m. genişliğindedir.3 kemer açıklığı bulunan köprü, kesme taş ve moloz taşlarla inşa edilmiştir. Zemin toprak örtülüdür. Köprüde, korkuluk, kitabe ve bezeme bulunmamaktadır.

Tarihi Hasköy Köprüsü
Tarihi Hasköy Köprüsü

Osmanlı döneminde Eskiçağ ve Ortaçağ’dan kalan köprüler tamir edilirken çok sayıda yeni köprü yapılmıştır.Şehirde veya köyde Osmanlı yerleşimlerinin merkezinde her zaman bir cami bazen de cami ile birlikte bir zaviye, medrese, han,
hamam, köprü, imaret gibi vakıf yapılar yer almaktaydı ve bu yapıların etrafında oluşan mahalle/köy de bânîlerinin isimleri ile anılmaktaydı. Nitekim bu yer adlarının pek çoğu günümüzde de aynen kullanılmaya devam etmektedir.

Köprüler, ekonomik ve ticari gelişme potansiyeline sahip kervan yolları üzerinde inşa edilen sivil mimari eserler arasında yer alır.Akarsuları geçişte,öncelikle askeri ulaşım ve ticaretin geliştirilmesine hizmet eden bu köprüler, gerek taşkın akışlarıyla ilişkileri, gerekse akarsu yatağındaki ayakları açısından, birer su yapısı niteliğini de taşımaktadır. Kimileri yüzlerce, kimileri ise binlerce yıldır insanlığa hizmetlerini sürdürmektedirler. Zamanlarının bilim, sanat ve deneyiminin sessiz tanıkları olan köprüler, su mühendisliği, malzeme, yapı teknik ve teknolojileri ile mimari estetik özellikleri bir arada bulunduran yapılardır.

Tarihi Hasköy Köprüsü Yapım Hikayesi

Uşak Üniversitesi öğretim görevlisi Doç.Dr. Biray ÇAKMAK‘ın “Osmanlı Taşrasında Yönetilme Kaygıları:Karahallı Mülkî Nahiyesi’nin Kuruluşu”isimli çalışmasında;

Karahallı ile Ulubey Nahiyeleri arasında akan Banaz Çayı, ulaşımda sorunlar yaşanmasına sebep olmaktaydı.Bu sorun, Ulubey Nahiyesi Meclisi azası, Has Köylü Mehmed Ağa tarafından giderildi.Hayırsever Mehmet Ağa, 1500 lira sarfederek, Karahallı ile Ulubeğ arasındaki Banaz Çayı üzerinde, 70 metreuzunluğunda, 3 metre genişliğinde, 3 kemerli ve 5 menfezli bir kargir köprü inşa ettirdi.Bu köprü, köylülerin ulaşımda gereksinim duyduğu çok önemli birihtiyacı giderdi. Bunun üzerine Mehmet Ağa, beşinci dereceden mecidiye nişanı ile taltif edildi.Gerekli irade, 19 Haziran 1918 tarihinde çıktı.Mecidiye nişanı ilmiye ve askeriye mensuplarından üstün hizmet ve muvaffakiyet gösterenlere verilirdi. Birinci ve ikinci rütbelerin sahiplerine nişanları, padişahın huzurunda takılırdı.

Osmanlı Taşrasında Yönetilme Kaygıları:Karahallı Mülkî Nahiyesi’nin Kuruluşu-Biray ÇAKMAK-Uşak Üniversitesi

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir