Uşak Kazası Naibi

Uşak Kazası Naibi Ahmed Nuri Efendi

Uşak Kazası Naibi Ahmed Nuri Efendi

Osmanlı Döneminde Ulemanın önde gelen isimlerinden Ahmed Nuri Efendi ; 24 Ekim 1904-5 Ekim 1906 tarihleri arasında Uşak Kazası Nibayeti (Kadı Vekili) göreviyle vazife yapmıştır.