Uşak Kadı Vekili Ahmed Tevhid Efendi

Uşak Kadı Vekili Ahmed Tevhid Efendi

Uşak Kadı Vekili Ahmed Tevhid Efendi

Osmanlı İlmiye Sınıfının ileri gelenlerinden Seyyid Ahmed Tevhid Efendi; 1847 yılında Uşak Kazası Naibi(Kadı Vekili) olarak atandı.