tarafından eklendi tarafından eklendi

Uşak ili Banaz Kazası Dümenler Köyü

Banaz Kazası’nın İlk Muhtarları

Banaz Kazası’nın İlk Muhtarları

Osmanlı Dönemi Hüdavendigar Eyaleti Kütahya Sancağı’na bağlı bir kaza konumunda olan Banaz Kazası’ nın ilk muhtarları hakkında; Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan Nüfus Defterleri Bölümünün 1840 tarihli 1565 numaralı ” Banaz Kazası Nüfus Defteri” önemli bilgiler verir.

Uşak ili Banaz Dümenler Köyü

Uşak ili Banaz Dümenler Köyü

Uşak ili Banaz Kazası Dümenler Köyü hakkında ki tüm mevcut bilginin toplanması ve manzum bir metinde bir araya getirilmesini amaçlayan bu çalışmayı zevkle okuyacağınızı temenni ediyorum.