tarafından eklendi tarafından eklendi

Uşak Belediyesi

Uşak Belediyesinin 1933 Yılı Vaziyeti

Uşak Belediyesinin 1933 Yılı Vaziyeti

Uşak Belediyesi 1933 Yılı Vaziyeti; Mahalli İdareler Umum Müdürlüğü’nün neşrettiği “Belediyeler 1933” isimli eserde tafsilatlı kaydedilmiştir.