tarafından eklendi tarafından eklendi

Uşak Şemsü’l Maarif Mektebi

Uşak Kazasını Futbol ile Tanıştıran Gülşeni İrfan Mektebi

Uşak Kazasını Futbol ile Tanıştıran Gülşeni İrfan Mektebi

Osmanlı Devleti Döneminde Kütahya Vilayetine bağlı Uşak Kazasının Futbol ile tanışması 1903 yılında özel okul statüsünde Ahmet Tahir Efendi tarafından açılan “Gülşen-i İrfan Mektebi’nde olmuştur.