tarafından eklendi tarafından eklendi

Tercüman-ı Hakikat Gazetesi

Tercüman-ı Hakikat Gazetesinde Uşak Ulemasından Bozkuş Köylü İbrahim Tahtakılıç

Tercüman-ı Hakikat Gazetesinde Uşak Ulemasından Bozkuş Köylü İbrahim Tahtakılıç

Çanakkale Savaşı sırasında Uşak Ulemasından Bozkuş Köylü Uşak mebusu Müdafaa-i Milliye(Milli Savunma) Cemiyeti  üyesi İbrahim Tahtakılıç Bey’in İstanbul Türk Ocağında 1915 yılında yaptığı söyleşi İttihat ve Terakki Partisi yanlısı Tercüman-ı Hakikat Gazetesinde haber olmuştu.