Montanizm

Uşak’tan Üç Kıtaya Yayılan Hristiyan Mezhebi Montanizm

Uşak’tan Üç Kıtaya Yayılan Hristiyan Mezhebi Montanizm

Montanizm;Roma İmparatorluğu’nun Frigya Eyaleti’ne bağlı Uşak yöresinde MS II. yüzyılda ortaya çıkan Erken Hristiyanlık Dönemi Mezhebidir.