tarafından eklendi tarafından eklendi

il olma talebi

Uşak’ın İl Olma Talebi:5 Şubat 1918

Uşak’ın İl Olma Talebi:5 Şubat 1918

Kütahya İline bağlı Uşak Kazasının müstakil bir vilayet haline gelme talebi; Osmanlı Meclis-i Mebûsanın 5 Şubat 1334 (1918) günü I.Celse Toplantısında saat 14:30 da görüşülür.