tarafından eklendi tarafından eklendi

Hoca İsmail Efendizâde

Hoca İsmail Efendizâde Mehmed Ekmeleddin Efendi

Hoca İsmail Efendizâde Mehmed Ekmeleddin Efendi

Hoca İsmail Efendizâde Mehmed Ekmeleddin Efendi; Tanzimat Dönemi İstanbul Ulemasının önde gelenlerinden Uşaklı bir müderristir.