tarafından eklendi tarafından eklendi

Hilmi Yavuz gibi isimlerle şekillenen şiir kulvarına bağlanır.1980 Kuşağı’nın poetik olarak geleneğe yönelen şairlerinden biri olarak

Uşaklı Ünlü Şair Osman Hakan Arslan

Uşaklı Ünlü Şair Osman Hakan Arslan

Osman Hakan A[rslan]; Türk Şiirinin 80 Kuşağı içinde önde gelen şairlerinden olup Uşaklı Matematik Öğretmeni Hikmet bey ile ev hanımı Zeliha hanımın ikinci çocukları olarak Giresun’da dünyaya gelmiştir.