Hilmi Yavuz gibi isimlerle şekillenen şiir kulvarına bağlanır.1980 Kuşağı’nın poetik olarak geleneğe yönelen şairlerinden biri olarak

Uşaklı Ünlü Şair Osman Hakan Arslan

Uşaklı Ünlü Şair Osman Hakan Arslan

Osman Hakan A[rslan]; Türk Şiirinin 80 Kuşağı içinde önde gelen şairlerinden olup Uşaklı Matematik Öğretmeni Hikmet bey ile ev hanımı Zeliha hanımın ikinci çocukları olarak Giresun’da dünyaya gelmiştir.