Ayıntabizade Hacı Ahmet Efendi

Ayıntabizade Hacı Ahmet Efendinin Vasiyeti

Osmanlı döneminde Uşak’ın en büyük eğitim kurumu Ayıntâbî Medresesi’nin kurucusu ve baş müderrisi olan Ayıntabizade Hacı Ahmet Efendi, vasiyetnamesinde başta kendi oğlu Rasih Efendi olmak üzere bütün ilim yolcularına seslenmektedir. Eski âlimlerimiz okuma-yazmanın yanında cemiyetin irşadına adamış kimseler olarak da dikkat çekmektedir. Ayıntabizade Hacı Ahmet Efendi, diğer pek çok âlim gibi diliyle ve kalemiyle irşat…