Son Yazılartümü

AFERİN GERMİYAN TÜRKÜ

Klasik Türk edebiyatının kurucusu olarak kabul edilen Germiyanoğlu Beyliğine tabi Kütahyalı Şeyhî,döneminin edebiyat ve tıp alanında zirve ...

Uşak İl Olmak İstiyor:27 Mayıs 1915

Uşak Kazası eşrafı ; Osmanlı Hükümetine Eskişehir ve Afyon'un bağımsız il haline getirilmesi sonrası 27 Mayıs 1915 'te il olma talebiyle ...

Uşak’ın İl Olma Talebi:5 Şubat 1918

Kütahya İline bağlı Uşak Kazasının müstakil bir vilayet haline gelme talebi; Osmanlı Meclis-i Mebûsanın 5 Şubat 1334 (1918) günü I.Celse ...

Türk Kütüphanecilik Duayeni Uşaklı Sıtkı Tekeli

Sıtkı Tekeli; babası İbradılı Kadı Ahmet Ata Efendi'nin Uşak Kadılığı görevi esnasında 1895 yılında Uşak'ta doğan Cumhuriyet sonrası ...

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 32

Uşak Tarihitüm yazılar

Uşaklı Biyografilertüm yazılar

Uşak Coğrafyasıtüm yazılar