tarafından eklendi tarafından eklendi

Welcome to our blog!

Uşakspor Futbol Kulübü Nasıl Kuruldu?

Uşakspor Futbol Kulübü Nasıl Kuruldu?

Uşakspor Futbol Kulübü; kurulduğu 1 Haziran 1967 tarihinden borçları dolayısıyla kapatıldığı 1 Temmuz 2010 tarihine kadar Uşak Şehrini temsilde önemli görevler üstlenen en büyük spor kulübümüzdür.

Çırpanlı Said Ağa Uşak Kaymakamı

Çırpanlı Said Ağa Uşak Kaymakamı

Çırpanlı Sait Ağa; Osmanlı Dönemi 1884 ile 1885 yılları arasında Kütahya Vilayetine bağlı Uşak Kazası Kaymakamlığı yapan alaylı bir idarecidir. Balkan Savaşı döneminde gösterdiği kahramanlık nedeniyle dikkate değer bir hayat hikayesine sahiptir.

Uşak’ta Tütün Ziraatı ne zaman başladı?

Uşak’ta Tütün Ziraatı ne zaman başladı?

Uşak’ta Tütün Ziraat’ının geçmişi, Osmanlı topraklarında ilk ticarî tütün üretiminin yapıldığı 1583 yılına kadar götürülebilir.

Hoca İsmail Efendizâde Mehmed Ekmeleddin Efendi

Hoca İsmail Efendizâde Mehmed Ekmeleddin Efendi

Hoca İsmail Efendizâde Mehmed Ekmeleddin Efendi; Tanzimat Dönemi İstanbul Ulemasının önde gelenlerinden Uşaklı bir müderristir.

Uşaklı Kibele Louvre Müzesi’nde

Uşaklı Kibele Louvre Müzesi’nde

Uşaklı Kibele dediğimiz Uşak’tan demiryolu yapımında bir mühendis tarafından kaçırılarak Fransa’da Musée national du Louvre/Ulusal Louvre Müzesi’ne satılarak 1901 yılında “des antiquités grecques et romaines /Yunan ve Roma Eski Eserler Bölümü” envanterine giren üzerinde Ana Tanrıça Kibele’nin resmedildiği bir mezar steli/taşı bulunur.

Alman Filolog Johannes Franz’ın Batı Anadolu Seyahatinde Uşak

Alman Filolog Johannes Franz’ın Batı Anadolu Seyahatinde Uşak

Alman Filolog Johannes Franz, Prusya Kralı IV. Friedrich Wilhelm himayesinde çıktığı Batı Anadolu gezisi kapsamında Uşak yöresinde topladığı antik metinleri 1840 yılında basılan “Fünf Inschriften und fünf Städte  in Kleinasien/ Küçük Asya’da Beş Yazıt ve Beş Şehir” isimli eserinde yayınlamıştır.

Charles Malo Kaleminden 1837 tarihli Uşak Halıları Makalesi

Charles Malo Kaleminden 1837 tarihli Uşak Halıları Makalesi

Fransız sanayi gazetesi La France Industrielle’nin 26 Ekim 1837 tarihli nüshasında Fransız tarihçi Charles Malo (1790-1871) imzasıyla “Fabrication des Tapis de Turquie /Türkiye’den Halı İmalatı” başlıklı makalesinde Uşak Kentiyle ilgili Sultan II. Mahmut dönemine ait önemli bilgiler vermektedir.

Temenothyrae Antik  Şehri Uşak Şehri Altında mı?

Temenothyrae Antik Şehri Uşak Şehri Altında mı?

Temenothyrae Antik Şehri’nin lokalizasyonu hakkında ki tartışmalara Fransız Ulusal Müzesi’nin küratörü Arkeolog Salomon Reinach son vermiştir. Salomon Reinach, 1893 yılında Revue des Études Grecques/Yunan Araştırmaları Dergisinde yayınladığı “Inscriptions Inédites/D’Asie Mineure & De Syrie/Recueillies par M. le Capitaine Callier (1830-1834)/Yayımlanmamış Yazıtlar/Küçük Asya’dan ve Suriye’den/M. le Capitaine Callier (1830-1834) Tarafından Derlenen” makalesinde Modern Uşak Şehrinin üzerine kurulu…