Murat Dağı-Banaz Fosil Ormanı Maden Tehditi Altında

Murat Dağının Uşak şehrine bakan yüzünü bundan milyon yıl önce “Sekoya “ormanları örtüyordu. Siz hiç 60 milyon yaşındaki bir ağaca dokundunuz mu? Nasıl mı?

Yeryüzünde yaşayan en hacimli ve en uzun ağaçları olarak bilinen Sekoya Ağaçları; Murat Dağında tarih öncesi dönemlerde meydana gelmiş bir dizi volkanik patlamadan kaynaklanan kül ve çamur seli ansızın ormanı kaplaması ile küle dönüşmeden toprağa gömülerek fosilleşmişlerdi.

Günümüzde ülkemizde doğal olarak yayılışı bulunmayan bu ağaçlar Kuzey Amerika’nın Kaliforniya sahilleri ve Çin’in güneyindeki nemli ve derin topraklı akarsu kenarlarında yaşamaktadır.

Murat Dağı-Banaz Fosil Ormanı Nerede?

Uşak ili Banaz ilçesi sınırlarında bulunan Türkiye’nin nadir fosil ormanları arasında bulunan bu alanın koruma altında olmaması nedeniyle tam yerini söylemekten çekiniyoruz.

Murat Dağı geçtiğimiz dönemde Altın madeni açılması tehlikesiyle karşı karşıya kalmış halkın tepkisiyle vazgeçilmişti.

Murat Dağının Güneyinde ve Banaz İlçesinin Kuzeyinde bulunan Sekoya Ağaç Fosil Ormanı ; Uşaklı Değerli Taş Uzmanı Serkan Yıldız tarafından keşfedilip bildirmesi üzerine Uşak Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi/Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Öğretim Görevlileri;Dr. Selahaddin Polat önderliğinde ki araştırma görevlileri Yıldız Güney,İsmail Ege ve Ünal Akkemik tarafından tanılanması, fosil orman özelliğini belirlenmesi ve tarihsel sınıflaması kayıt altına alınmıştır.

Türkiye’nin Jeolojik Arşivi ; Fosil Ormanları

Türkiye’nin İlk Fosil Ormanı; Bolu ilinin Seben ilçesinde bulunan 2009 yılında jeosit ilan edilen alandır.

Ülkemizdeki fosil ormanları; bulunduğu coğrafyanın milyon yıl önceki coğrafi konumu,ekolojisi ve iklimini ortaya koymak açısından önemli olduğu gibi, Anadolu’nun geçirmiş olduğu evrimin açıklanması bakımından geçmişin kaydını bünyesinde tutmaktadır.

Türkiye’nin ender jeositlerinden biri olan Banaz Fosil Ormanının içinde yer aldığı alan maden arama sahası olup planlanan bir maden ocağının kapsamında olması nedeniyle tehlike altındadır.

Bu madene izin verildiği takdirde; yöredeki doğal bitki örtüsü tahrip olacağı gibi jeolojik zamanın kayıtlarını bünyesinde barındıran ağaç fosilleri de yok edilme riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Diğer önemli tehdit unsurlarından biri de fosillerin koleksiyoncular tarafından toplanması ve ticari meta olarak satılmasıdır. Bu jeolojik mirasın zarar görmemesi için yöre halkının, ağaç fosilleri ve fosil orman hakkında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi konusunda gerekli eğitim çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

Banaz Fosil Ormanının Turizm Potansiyeli Nedir?

Banaz Fosil Ormanının, Jeopark alanı ilan edilmesi koruma, eğitim, turizm, alt yapı çalışmaları ve bağımsız bütçe gibi uzun bir sürecin tamamlanması anlamına gelmektedir.

Siz hiç 20 milyon yaşındaki bir ağaca dokundunuz mu? Ben dokundum oldukça heyecan verici bir deneyim.

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde son yıllarda ön plana çıkan doğa koruma çalışmalarından birini jeoparklar oluşturur. Türkiye’de henüz yasal bir zemini olmamasına rağmen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, valilikler, yerel yönetimler, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), üniversiteler ve doğayı korumayı amaçlayan sivil organizasyonlar gibi çok sayıda kurum ve kuruluş jeolojik-jeomorfolojik mirasın korunması ve tanıtılmasında görev almaktadır.

Banaz Fosil Ormanının jeoturizme açılması sürdürülebilir bölgesel ekonomik kalkınma açısından önemli bir potansiyele sahiptir.

Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.