Uşaklı Biyografiler; Uşşaki Eşhası Ma’rufe

Uşaklı Biyografiler Bölümümüzde; Uşak ilinde doğmuş,yaşamış ve iz bırakmış tanınmış şahısları kayıt altına almaya çalışacağız.

Uşak kazası ve sonrasında vilayeti gerek Osmanlı gerek Cumhuriyet döneminde önemli siyasi olaylara sahne olmuş, Türkiye Tarihine ismini yazan önemli şahsiyetlere yataklık etmiştir.

Küreselleşme ile rekabet eder hale gelen şehirlerin markalaşma çabaları, o şehirden yetişen popüler kişileri de pazarlama faaliyetleri içine dahil eder.

Bilim, sanat ve edebiyat alanında çığır aşan, tarihin seyrine yön veren dünyaca ünlü kişiler doğdukları, yaşadıkları, çalışmalarını yaptıkları veya öldükleri ülkelerle, şehirlerle anılmaktadırlar.

Şehirler açısından gurur kaynağı olan bu kişiler aynı zamanda pazarlama çalışmalarına da konu olmaktadır. Kimi şehirler kişiyle, kimi kişiler de şehir ile anılmaktadır.

Önemli kişilerin yaşadığı yerleri merak eden ve aynı havayı teneffüs etmek
isteyen meraklılar, bu kişilerin peşi sıra şehirleri ziyaret etmektedir. Bunun farkında olan şehir yönetimi, şehirlerin kimliğinin bir parçası olan bu kişilerin hatırasına sahip çıkmaktadır.

Bu kişilerin doğduğu, yaşadığı, eserlerini çıkardığı, öldüğü yerleri anıtlaştırarak ya da müzeleştirerek ziyaretçileri çekmek istemektedirler. Kişiler adına anma haftaları, festivaller, yarışmalar, belgeseller vb. çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Önemli mekânlara kişilerin ismi verilmesi de bir nevi pazarlama eylemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Geçmişten beri şehirlerinin bilim dünyası için cazibe merkezi olmasını isteyen ülke yöneticileri, ünlü şahsiyetlerin kendi şehirlerinde yaşamaları için çaba sarf etmişlerdir.

Şehirlerin ünlü kişilerle anılmasına verilecek ilk örnek kuşkusuz Mevlâna
Celâleddin-i Rumi ile özdeşleşmiş Konya’dır.Doğumunun 800. yılı olan 2007 yılı UNESCO tarafından Dünya Mevlâna Yılı olarak ilan edilmiştir. Ayrıca Hz. Mevlana ile anılan Semâ Ayini, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yerini almıştır.

Uşak şehri ile özdeşlesen Uşaklı Biyografiler arasında Uşşaki Tarikatı kurucusu Hüsamettin Uşşaki,Atatürk’ün hanımı Latife Uşaklıgil ve Ünlü Edebiyatçı Halit Ziya Uşaklıgil sayılabilir.

Bursa’da Uşaklı Şeyh Karamazak Bey Türbesi

Bursa’da Uşaklı Şeyh Karamazak Bey Türbesi

Bursa’nın Merkez İlçelerinden Yıldırım İlçesi’nde, Emir Sultan’a giden yolda dört mezar ve yıkılan türbeden kalan bir kitabe bulunur.

Uşak’ın İstiklalinde Nahçıvan’lı Hacı Cebbar

Uşak’ın İstiklalinde Nahçıvan’lı Hacı Cebbar

Hacı Cebbar (Kömek) Bey (1869-1948); 1920 yılında Azerbaycan’ın Nahçıvan Vilayeti’nden Anadolu’ya gelerek Uşak’ın Yunan İşgali’ne uğramasından birkaç ay önce Uşak’ta bir halı mağazası açar. Hacı Cebbar Bey Kurtuluş Savaşı’na önemli katkılarda bulunan gizlide kalmış kahramanlardan.

Arıburnu Cephesinde Uşaklı Bir Kahraman

Arıburnu Cephesinde Uşaklı Bir Kahraman

Çanakkale Kara Savaşlarının en şiddetli yaşandığı günlerde 125. Alay Kumandanı Yarbay Abdürrezzak (Akbarlas) ; Gelibolu Yarımadasının Arıburnu bölgesinde Kırmızı Sırt Mevkisi’nde büyük bir cesaret örneği sergileyen 13 Mayıs 1915 tarihinde Uşaklı Ali oğlu Mehmet’in kahramanlığını üstlerine raporluyordu.

Uşak Kadı Vekili Ahmed Tevhid Efendi

Uşak Kadı Vekili Ahmed Tevhid Efendi

Osmanlı İlmiye Sınıfının ileri gelenlerinden Seyyid Ahmed Tevhid Efendi; 1847 yılında Uşak Kazası Naibi(Kadı Vekili) olarak atandı.

Türk Tıp Dünyasının Öncülerinden Uşaklı Cerrah ;Prof.Dr.Siyami Ersek

Türk Tıp Dünyasının Öncülerinden Uşaklı Cerrah ;Prof.Dr.Siyami Ersek

Prof.Dr.Siyami Ersek ; Uşak’tan yetişmiş ünlü isimler zikredilirken başta sayılan önemli bir isimdir. Prof. Dr. Siyami Ersek, Türkiye Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği ilk kalp ve göğüs cerrahlarındandır.

Türk Kardiyoloji Literatüründe Bir Uşaklı;Dr.Oğuz Uşaklıgil

Türk Kardiyoloji Literatüründe Bir Uşaklı;Dr.Oğuz Uşaklıgil

Dr.Oğuz Uşaklıgil(d.1915-ö.2016) ; Uşak eşrafından Helvacıoğlu Ailesinden olup Türk Kardiyoloji Literatürüne yazdığı eserlerle iz bırakmış Uşaklı bir hemşerimizdir.Mustafa Kemal Atatürk’ün hanımı Latife Hanım’ın hem akrabası hemde özel doktorudur. Dr.Oğuz Uşaklıgil’in Uşaklı Kökleri Dr.Oğuz Uşaklıgil ; 1915 yılında Uşak’ta doğdu.Babası Uşak Kazası eşrafından Helvacızade Sadık Bey olup annesi Salime Hanım ise Sapancalı bir Çerkez(Cızamıh) aşiretinden idi….