Ömer AŞCI

Uşak Kent Tarihi Müzesi Yetkilisi
Tercüman-ı Hakikat Gazetesinde Uşak Ulemasından Bozkuş Köylü İbrahim Tahtakılıç

Tercüman-ı Hakikat Gazetesinde Uşak Ulemasından Bozkuş Köylü İbrahim Tahtakılıç

Çanakkale Savaşı sırasında Uşak Ulemasından Bozkuş Köylü Uşak mebusu Müdafaa-i Milliye(Milli Savunma) Cemiyeti  üyesi İbrahim Tahtakılıç Bey’in İstanbul Türk Ocağında 1915 yılında yaptığı söyleşi İttihat ve Terakki Partisi yanlısı Tercüman-ı Hakikat Gazetesinde haber olmuştu.

Selçukludan Osmanlıya Eski Eser Politikası

Selçukludan Osmanlıya Eski Eser Politikası

Orta Çağ Anadolu’sunda Bizans İmparatorluğundan Selçuklu Devletine geçen hakimiyet sonrası ;  tarihi eserlerin korunması konusunda günümüzdeki anlamda bir koruma bilinçten söz etmek mümkün değilse de koruma  bilincinin olmadığını söylemekte yanlış olacaktır. Orta Çağ Anadolu’sunda Bizans İmparatorluğundan Selçuklu Devletine geçen hakimiyet sonrası ;  tarihi eserlerin korunması konusunda günümüzdeki anlamda bir koruma bilinçten söz etmek mümkün değilse…

İzmir Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuasında Uşak Çarşı Esnafı Listesi-1926

İzmir Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuasında Uşak Çarşı Esnafı Listesi-1926

Uşak ticaret tarihini Cumhuriyetin ilk yıllarında ki halini kayıt altına alan  Uşak Kazasının 1926 yılında ki ticaret,sanayi,zanaat ve meslek erbabının listelendiği T. C. İzmir Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası; Türkiye’nin başta gelen dijital kütüphanelerinden www.saltresearch.com  sitesinde bulunuyor.

Yunan Başkumandanı Trikopis’i esir eden Hacı Ömer anlatıyor

Yunan Başkumandanı Trikopis’i esir eden Hacı Ömer anlatıyor

1950 ‘lerde Hürriyet ile beraber Türkiye’nin iki büyük gazetesinden birisi olan Yeni Sabah Gazetesinde Ali Rıdvan Bülbül imzasıyla yayınlanan “Yunan Başkumandanı Trikupis’in esir eden Hacı Ömer anlatıyor” isimli makaleye göz atalım:

Türkiye’nin İlk Çocuk Kütüphanesi Eşme Kazasında mı Kuruldu?

Türkiye’nin İlk Çocuk Kütüphanesi Eşme Kazasında mı Kuruldu?

Uşak ili tanıtımında kullanılan “İlkler Şehri Uşak” sloganı hepimizin hafızasında yer etmiştir.Bu slogan gerçekten denilen gibi midir? Vaktim oldukça Uşak şehrinin bahse konu olan ilk olma iddiasında ki rivayetleri araştırıp incelemeye çalışacağım. Bu günkü konumuz ; Eşme Çocuk Kütüphanesi olacak.

Bizans Devletinin İslam Algısı

Bizans Devletinin İslam Algısı

Bizans İmparatoru 7. Konstantinos  tarafından 948 ile 952 yılları arasında yazılan “De Administrando Imperio (İmparatorluk Yönetimi Üzerine)” isimli eseri İslam Devletinin ve İslam esaslarının Ortodoks Bizans tarafından nasıl algılandığını gösteren önemli bilgiler aktarır.

Murat Dağı Can Kurtarır!

Murat Dağı Can Kurtarır!

Murat Dağı Can Kurtarır ne demek? Bu konuda mübağala etmediğimi aşağıda ki yazımı okuyunca anlayacaksınız. Gelin anlamak ve anlatmak için 124 yıl öncesine gidelim.

Avgan Köyü Tarihçesi

Avgan Köyü Tarihçesi

Uşak ili Ulubey Kazasına bağlı Avgan Kasabası; Ulubey Kanyonu kenarında oldukça büyük  bir araziye sahip bulunmakla birlikte Ulubey’in en büyük kasabasıdır.